2020-03-23 16:31:44

Nastava na daljinu - nove virtualne učionice

Obavijest učenicima!

Od ponedjeljka, 23. ožujka 2020. virtualna nastava seli se na aplikaciju Microsoft Teams kojoj možete pristupiti svojim Carnetovim identifikacijskim podatcima (šifrom za E-dnevnik)  preko sustava Office365 na poveznicama

https://office365.skole.hr/

https://products.office.com/hr-hr/microsoft-teams/group-chat-software

Aplikaciju možete skinuti na bilo koji uređaj i tako joj lakše pristupati svaki dan.

Vaše pohađanje virtualne nastave redovito se evidentira, a u slučaju nemogućnosti pristupa ili kakvih teškoća, na bilo koji način (telefonski, preko grupa, web-stranice) kontaktirajte razrednika. 

U privitku su kratke upute o pristupu ovoj aplikaciji.

Ovaj tjedan idemo po rasporedu R1 a 2.c po rasporedu R2.

 


Drvodjelska tehnička škola Vinkovci